Veel teksten hebben aan een redactie, hoe grondig ook, niet genoeg. Soms moet het roer volledig om. Bijvoorbeeld wanneer je website organisch gegroeid is. Door een uitbreidinkje hier en een nieuwe webpagina daar kan de samenhang tussen de verschillende pagina’s verloren zijn gegaan. Een eenduidige ‘tone of voice’ is dan ook vaak ver te zoeken. In dat geval kan Tekstbureau TekstStiel de teksten volledig herschrijven, de structuur herstellen en eenheid in de aanspreektoon aanbrengen.